Award-winning audio productions Happy and returning customers for 20 years State-of-the-art studio in the heart of Holland

Disclaimer

1. Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Capital of Media. Als bezoeker en gebruiker van Capital of Media stem je in met deze disclaimer.

2. Capital of Media heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onvolledige informatie in de inhoud bevatten.

3. Capital of Media draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

4. Capital of Media levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.

5. Capital of Media behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Capital of Media behoudt zich het recht voor om jou, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.

7. Gedurende jouw bezoek aan Capital of Media worden basisgegevens van jou als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Capital of Media. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om jouw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.

8. Beschermt en vrijwaart Capital of Media, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

9. Capital of Media is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Capital of Media, verboden.

 

© 2024 Capital of Media, All Rights Reserved | Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer